Gemeenten

De markt voor kinderopvang is volop in ontwikkeling. Door de Wet Kinderopvang is er voor alle betrokken partijen veel veranderd. Ouders hebben meer keuzevrijheid door onder meer een breder aanbod aan soorten kinderopvang. Daarnaast hebben gemeenten specifiek beleid ontwikkeld voor zowel kinderopvang als arbeidsmarktinstrument als instrument gericht op de ontwikkeling van kinderen.

Gemeenten hebben te maken met 4 kinderopvangregelingen:

  1. Wet Kinderopvang (voor gemeentelijke doelgroepen)
  2. Sociaal Medische Indicatie
  3. Peuteropvang
  4. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De invulling van deze 4 kinderopvangregelingen verschilt sterk per gemeente. Kindermediair is gespecialiseerd in de uitvoering van de regelingen kinderopvang voor gemeenten. Kindermediair is onafhankelijk en beheert zelf geen kinderopvangcentra of gastouderbureau.

Naast uitvoering biedt Kindermediair ook beleidsondersteuning aan gemeenten. Onze  dienstverlening bestaat onder meer uit het delen van kennis en ervaring middels kennisbijeenkomsten, workshops en trainingen.

Wilt u weten wat Kindermediair voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en/of meld u aan voor de nieuwsbrief.