Klik hier voor een nieuwskoppen overzicht.


Privacybeleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De maatregelen die Kindermediair neemt op het gebied van de AVG zijn beschreven in ons privacy-beleid. Indien u deze wilt raadplegen, kunt u een email sturen naar info@kindermediair.com.

[lees verder...]
Bron: AVG
Datum: 6-6-2018Verdiepingsbijeenkomsten SMI op 24 mei 2018 en 5 juni 2018
Kindermediair organiseert verdiepingsbijeenkomsten SMI op donderdag 24 mei in Zwolle en op dinsdag 5 juni in ’s-Hertogenbosch.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 7-3-2018Cursus kinderopvang op 28 november
Op 28 november a.s. vindt de volgende cursus kinderopvang plaats. De cursus wordt gehouden in Amersfoort.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 13-10-2017Uitnodiging themabijeenkomst 21 september in Utrecht
Kindermediair organiseert in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een themabijeenkomst kindregelingen 0-12 jaar op 21 september a.s. in Utrecht

[lees verder...]
Bron: Kindermediair ism SZW
Datum: 25-7-2017Op dinsdag 27 juni organiseert Kindermediair in Zwolle een workshop voor medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin en Sociale Teams
Veel ouders maken gebruik van kinderopvang om werk en zorg te combineren, de (taal)ontwikkeling van het kind te stimuleren of de thuissituatie te ontlasten. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van kinderopvang. Wet- en regelgeving is veranderd en het aanbod is door harmonisatie gewijzigd.

[lees verder...]
Bron: workshop kindregelingen 0-12 jaar voor CJG en sociale teams
Datum: 11-5-2017Alles wat u moet weten om de regelingen kinderopvang 0-12 jaar optimaal uit te voeren
Op dinsdag 11 april 2017 organiseert Kindermediair een cursus kinderopvang. De cursus is zodanig opgezet dat zowel nieuwe als ervaren medewerkers voldoende kennis verkrijgen over de diverse uitvoerende werkzaamheden en (beleidsmatige) kennis over de regelingen kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: Cursus Kinderopvang 11 april 2017
Datum: 1-3-2017Informatiebijeenkomst regelingen kinderopvang op 17 november 2016
De jaarlijkse informatiebijeenkomst kinderopvang vindt plaats op donderdag 17 november a.s. in Zwolle. De actuele ontwikkelingen en actualiteiten van de diverse kindregelingen 0-12 jaar zullen worden behandeld. Dit jaar zal de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken een presentatie verzorgen en daarnaast graag luisteren naar u als gemeente. Ook de Belastingdienst Toeslagen is vertegenwoordigd. Tijdens het programma zal voldoende gelegenheid zijn om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

[lees verder...]
Bron: www.kindermediair.com
Datum: 13-9-2016Belastingdienst/Toeslagen stuurt 80.000 burgers een brief
De Belastingdienst/Toeslagen stuurt vanaf 23 juni 2016 ongeveer 80.000 ouders met kinderopvangtoeslag een brief waarin hen wordt gevraagd om kinderopvanggegevens op te sturen. Deze gegevens zijn nodig voor het definitief berekenen van de kinderopvangtoeslag voor 2015. In eerste instantie verwerkt Belastingdienst Toeslagen zoveel mogelijk de gegevens die door de kinderopvanginstellingen aangeleverd worden. Wanneer blijkt dat aanvullende gegevens nodig zijn, wordt ouders gevraagd om zelf de gegevens van de kinderopvanginstelling op te sturen. Ouders ontvangen samen met de brief een formulier waarop zij voor hun kind(eren) de gegevens moeten invullen. Ook moeten zij een jaaropgave(n) van de kinderopvanginstelling meesturen.

[lees verder...]
Bron: Forum Belastingdienst Toeslagen
Datum: 20-6-2016Maximum uurprijzen 2017 in de kinderopvang bekend
Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 30-5-2016Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd
Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, ouders en vakbonden FNV en CNV.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 27-5-2016Weinig voorschoolse voorzieningen voor AZC peuters
Een derde van de gemeenten met een AZC heeft een aanbod voor peuters, dat blijkt uit de inventarisatie die Sardes uitvoerde in gemeenten met een AZC.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 16-2-2016Themabijeenkomst SMI op 17 maart 2016 in Amersfoort
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in september 2015 gestart met een campagne ten behoeve van het vergroten van de bekendheid van de regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) en de financiële toegankelijkheid hiervan. Als onderdeel van deze campagne organiseert Kindermediair in opdracht van het Ministerie SZW op 17 maart a.s. een themabijeenkomst voor Centra voor Jeugd en Gezin en kinderopvangorganisaties.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 12-2-2016Themabijeenkomst SMI in regio Noord is vol; er is nog plaats op 28 januari in Den Bosch. Aanmelding via smi@kindermediair.com
Themabijeenkomst SMI in regio Noord is vol; er is nog plaats op 28 januari in Den Bosch. Aanmelding via smi@kindermediair.com

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 23-12-2015In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden in 2016 2 themabijeenkomsten Sociaal Medische Indicatie georganiseerd.
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden in 2016 2 themabijeenkomsten Sociaal Medische Indicatie georganiseerd. De themabijeenkomsten zijn onderdeel van de campagne in het kader van de bekendheid en financiële toegankelijkheid van de SMI-regeling.

[lees verder...]
Bron: Themabijeenkomst SMI 2016
Datum: 11-12-2015Uurprijzen opvang hoger in 2016
De maximum uurprijzen voor de dagopvang, bso en gastouderopvang worden volgend jaar naar verwachting met 0,7 procent verhoogd, als het aan het kabinet ligt. Dit staat in het Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2016.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 17-6-2015Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders
Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer nodig. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beoogde systeem moet fraude met de overheidsbijdragen voor kinderopvang tegengaan en foute aanvragen door ouders voorkomen.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 5-6-2015Opfriscursus kinderopvang en workshops SMI
Bent u nog voldoende op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang en/of sociaal medische indicatie ?

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 20-5-2015Kinderopvangtoeslag: verkeerde naam toeslagpartner in brief
Belastingdienst Toeslagen heeft ongeveer 2.200 burgers een brief gestuurd waarin staat dat het inkomen van hun toeslagpartner in 2012 of 2013 niet bekend is en wat de gevolgen daarvan zijn voor de kinderopvangtoeslag. De brieven hebben de datum 8 april 2015. De brief over 2012 heeft als kenmerk KOT FLG 12p, de brief over 2013 KOT FLG 13p. Door een fout staat in de brieven een verkeerde naam van de toeslagpartner. Hebt u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangt u een excuusbrief met meer informatie. Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon.

[lees verder...]
Bron: www.toeslagen.nl
Datum: 16-4-2015Cursus kinderopvang
Zijn uw medewerkers op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wijzigingen in de wet/regeling kinderopvang? Bent u in staat schuldenproblematiek ten aanzien van kinderopvang adequaat op te lossen? Hoe wordt kinderopvang ingezet in de participatiewet? Wat betekent de transitie voor de regeling sociaal medische indicatie? En wat is er veranderd in de kinderopvangtoeslag? De eerstvolgende cursus vindt plaats op dinsdag 14 april a.s. in de regio Amersfoort.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 1-4-2015Bent u klaar voor kinderopvang in 2015?
Ook dit jaar zijn er weer diverse wijzigingen die van invloed zijn op uw cliënten die gebruik maken van kinderopvang. Zijn uw medewerkers op de hoogte van deze recente ontwikkelingen? Bent u in staat schuldenproblematiek ten aanzien van kinderopvang adequaat op te lossen? Hoe wordt kinderopvang ingezet in de participatiewet? Wat betekent de transitie voor de regeling sociaal medische indicatie? En wat is er veranderd in de kinderopvangtoeslag?

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 20-2-2015Kinderopvang is niet gratis
Eén van de voorwaarden van het recht op kinderopvangtoeslag is dat ouders een eigen bijdrage betalen in de kosten van kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is dat kinderopvang niet gratis is. In eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds vermeld dat de Belastingdienst Toeslagen controles uitvoert of ouders de eigen bijdrage hebben voldaan. In sommige situaties vergoeden gemeenten (deels) deze eigen bijdrage. Indien ouders geen eigen bijdrage betalen dan kan dit leiden tot volledige terugvordering van de reeds uitbetaalde kinderopvangtoeslag.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 11-2-2015Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang
Het kabinet onderzoekt of de financiering van kinderopvang eenvoudiger kan. Het idee bestaat uit twee pijlers: ten eerste een rechtstreekse bekostiging van aanbieders van kinderopvang en ten tweede het hanteren van vastgesteld inkomen om de hoogte te bepalen van de eigen bijdrage van ouders. In het voorjaar van 2015 maakt het kabinet de definitieve keuze of de financieringssystematiek voor de kinderopvang wordt gewijzigd.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 5-12-2014Kinderopvangtoeslagtabel 2015 brengt goed nieuws
De inkomensklassen van de kinderopvangtoeslag worden in 2015 geïndexeerd. Dit geldt ook voor de maximumprijzen. Dat is goed nieuws voor ouders en de kinderopvang, omdat ouders per uur iets meer kinderopvangtoeslag terugkrijgen vergeleken met 2014.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 21-10-20144e editie informatiebijeenkomst kinderopvang op 18 november 2014
Op 18 november a.s. vindt de 4e editie plaats van de jaarlijkse informatiebijeenkomst kinderopvang. Deze bijeenkomst is gericht op zowel beleidsmakers als uitvoerende medewerkers van de regeling kinderopvang. Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date voor wat betreft de kennis en mogelijke beleidskeuzes op het gebied van kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 2-10-2014VNG pleit voor basisaanbod voorschoolse voorziening peuters
Voor optimale ontwikkelingskansen van ieder kind zouden alle peuters in Nederland van 2,5 tot 4 jaar moeten deelnemen aan een voorschoolse voorziening, zodat alle kinderen met gelijke kansen starten op de basisschool. De VNG heeft hiervoor een voorstel gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

[lees verder...]
Bron: www.vng.nl
Datum: 23-9-2014Miljoenennota 2015 kinderopvang
Het kabinet wil de kinderopvang en peuterspeelzalen gelijkschakelen. Daarom neemt SZW de verschillen in kwaliteitseisen in 2015 al op een aantal punten weg. In de peuterspeelzaal komt 1 beroepskracht op 8 kinderen en wordt het vierogenprincipe ingevoerd. In het pedagogisch beleidsplan van de kinderopvang moet ook onder meer aandacht zijn voor het ontwikkelingsgericht werken met kinderen. Bij werkloosheid krijgen ouders 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag in plaats van 3 maanden nu.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 16-9-2014Wiebes: hervorming bij kinderopvang
Het kabinet wil instellingen in de kinderopvang rechtstreeks gaan bekostigen. Het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag zou daarmee dalen met 99 procent.

[lees verder...]
Bron: www.elsevier.nl
Datum: 16-9-2014Aantal belastingteruggaven en toeslagen later uitbetaald
Door een fout heeft de Belastingdienst Toeslagen deze maand van ongeveer 40.000 burgers het rekeningnummer gewist waarop zij uitbetalen. Is dit bij uw cliënt het geval, dan ontvangt uw cliënt een brief waarin gevraagd wordt het rekeningnummer opnieuw aan de Belastingdienst Toeslagen door te geven. De belastingteruggaaf of toeslag wordt hierdoor op een later moment uitbetaald.

[lees verder...]
Bron: www.toeslagen.nl
Datum: 25-8-2014Bijeenkomst schuldhulpverlening op 9 oktober a.s.
Kindermediair organiseert op donderdag 9 oktober a.s. een informatiebijeenkomst kinderopvang in de regio Apeldoorn. Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang is het aantal ouders met schuldenproblematiek door kinderopvang toegenomen. Op het gebied van preventie is nog veel winst te behalen door cliënten inhoudelijk te informeren en te ondersteunen bij de regeling kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 29-7-2014Eén rekeningnummer voor toeslagen uitgesteld
De Belastingdienst krijgt één jaar langer om ervoor te zorgen dat ontvangers van toeslagen met één rekeningnummer staan geregistreerd. Deze operatie had eigenlijk in juli afgerond moeten zijn, maar er is vertraging opgelopen waardoor tienduizenden mensen moesten wachten op hun toeslagen.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 5-6-2014Kinderopvangtoeslag stijgt in 2015
Goed nieuws voor kinderopvang en ouders: de kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen. Dit maakte minister Asscher van Sociale Zaken bekend.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 27-5-2014Volgende cursus kinderopvang op 24 april 2014 in Eindhoven
Op donderdag 24 april 2014 vindt de volgende cursus kinderopvang plaats. De cursus is zodanig opgezet dat zowel nieuwe als ervaren medewerkers van gemeenten voldoende kennis verkrijgen over de diverse uitvoerende werkzaamheden en daarnaast (beleidsmatige) kennis kunnen delen over de regeling kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 4-4-2014Daling gebruik kinderopvangtoeslag
In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18 procent gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind opvang heeft met acht procent

[lees verder...]
Bron: Rijksoverheid
Datum: 25-3-2014Cursus kinderopvang voor medewerkers van gemeenten
Op donderdag 27 maart 2014 vindt de volgende cursus kinderopvang plaats. De cursus is zodanig opgezet dat zowel nieuwe als ervaren medewerkers van gemeenten voldoende kennis verkrijgen over de diverse uitvoerende werkzaamheden en daarnaast (beleidsmatige) kennis kunnen delen over de regeling kinderopvang. Daarnaast biedt de cursus verdieping voor ervaren medewerkers. De cursus wordt gehouden bij Van der Valk Hotel Amersfoort-A1. Wilt u meer informatie of zich direct opgeven voor deze cursus, dan kunt u contact opnemen met Kindermediair via 0900-2004004 of een email sturen naar info@kindermediair.com.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 4-3-2014Opzegtermijn definitief naar één maand
Alle kinderopvangorganisaties die staan ingeschreven bij de Brancheorganisatie Kinderopvang dienen zich per 1 maart 2014 te houden aan een opzegtermijn van één maand. Daarnaast kunnen ouders vanaf nu op elk moment van de maand de opvang van hun kind(eren) opzeggen.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 3-3-2014'Gastouderopvang in familiekring fraudegevoelig'
De uitspraak van de Raad van State dat een schenking van kinderopvangtoeslag in familiaire gastouderopvang mag, werpt een nieuw licht op de fraudegevoeligheid van deze vorm van gastouderopvang. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher in een brief. Hij wil daarom onderzoeken hoe kwetsbaar opa- en oma-opvang is en of deze vorm in de toekomst nog wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 21-2-2014VNG wil gratis opvang voor alle peuters
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft nog altijd grote bezwaren tegen het uitwerkingsvoorstel voor peuters van minister Asscher. Daarom komt de VNG met een alternatief: gratis opvang voor alle peuters van minimaal twee dagdelen per week. Kosten: 815 miljoen euro. Het voorstel staat omschreven in een brief van de VNG aan het adres van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Sander Dekker.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 14-2-2014Belastingdienst loopt achter met kinderopvangtoeslag
Gezinnen moeten al twee maanden wachten op de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen. De Belastingdienst heeft een achterstand opgelopen door de nieuwe regel van alle toeslagen op één rekeningnummer. Volgens RTL Nieuws, die met medewerkers van de Belastingdienst sprak, kan het nog maanden duren voor de problemen over zijn.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 27-1-2014Nieuwsbrief Kindermediair
Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief kinderopvang van dit jaar.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 23-1-2014Kinderopvang iets goedkoper in 2014
Ouders met een hoger- of middeninkomen betalen dit jaar iets minder voor kinderopvang dan in 2013. Dit komt door de investering van 100 miljoen euro extra door het kabinet waardoor de kinderopvangtoeslag verhoogd kon worden.

[lees verder...]
Bron: Kinderopvangtotaal
Datum: 9-1-2014Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt
Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is dan op dat punt geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast gaat de pedagogische kwaliteit in de toekomst omhoog. Er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 2-12-2013Ontwikkelingen kinderopvang; Ouders gaan hier last van krijgen
Ouders krijgen, voor zover dit nu al niet het geval is, last van de ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang. Dit is één van de conclusies van de informatiebijeenkomst Kinderopvang 2014 welke deze maand werd gehouden in Apeldoorn voor beleidsmakers en uitvoerende medewerkers kinderopvang van gemeenten.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 26-11-20131-rekeningnummer Toeslagen
Per 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd. Dit houdt in dat burgers voortaan nog maar op 1 bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunnen ontvangen.

[lees verder...]
Bron: Nieuwsbrief Kindermediair
Datum: 21-11-2013Informatiebijeenkomst Kinderopvang 2014
Zoals u van Kindermediair gewend bent, informeren we u graag over de ontwikkelingen rondom de kinderopvang en de consequenties die deze hebben voor uw gemeente. Ook dit jaar organiseert Kindermediair voor gemeenten een informatiebijeenkomst rondom het onderwerp “Kinderopvang 2014”. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 14 november 2013 en is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerende medewerkers van de Wet Kinderopvang. De bijeenkomst zal worden gehouden in Apeldoorn. Het ontvangst is vanaf 9.30 uur. Eindtijd circa 13.30 uur. U kunt zich opgeven via info@kindermediair.com of neemt u contact op met één van onze medewerkers.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 30-9-2013Aantal kindregelingen wordt fors verminderd
Het kabinet wil het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 fors terugdringen. Van de huidige 11 blijven er nog 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 5-9-2013Attendeer ouders op terugvorderen kinderopvangtoeslag
Het ministerie van Sociale Zaken informeert kinderopvangorganisaties en gastouders dat ouders tot 1 september de kinderopvangtoeslag over 2012 met terugwerkende kracht kunnen aanvragen. Zij hopen via kinderopvang en media ouders alsnog hierop te attenderen, zodat zij niet weer onnodig kinderopvangtoeslag mislopen.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 27-6-2013Asscher wil twee dagdelen kinderopvang voor alle peuters
Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, is achter de schermen bezig om twee dagdelen kinderopvang voor alle peuters in Nederland te realiseren. Dit zou gefinancierd worden met een kinderopvangtoeslag. Dat is te lezen in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Asscher. De VNG is niet gelukkig met de manier waarop Asscher deze nieuwe formule vormgeeft.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 27-6-2013Voorlopige uurtarieven 2014 bekend
De uurtarieven voor de kinderopvang worden per 1 januari 2014 geïndexeerd. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken aangekondigd. Ook de toetsinginkomens van ouders in de kinderopvangtoeslagtabel worden voor 2014 aangepast met 2,01 procent.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 13-6-2013Geen verplichte website voor kinderopvang
Kinderopvangbedrijven worden toch niet verplicht een website bij te houden om ouders te informeren over de kwaliteit van hun organisatie. De Tweede Kamer heeft daartoe dinsdag een amendement van VVD en CDA aangenomen.

[lees verder...]
Bron: ANP
Datum: 17-4-2013Geld kinderopvang alsnog betaald
Ouders die kinderopvangtoeslag zijn misgelopen doordat ze niet wisten dat de aanvraagregels waren veranderd, kunnen alsnog toeslag krijgen. Dat heeft minister Asscher besloten.

[lees verder...]
Bron: www.nos.nl
Datum: 29-3-2013Arbeidsparticipatie ouders met jonge kinderen redelijk stabiel in 2012
De arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen is in 2012 redelijk stabiel gebleven. Dit staat in een brief met cijfers over de kinderopvang in 2012 die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gemiddeld aantal gewerkte uren van moeders met jonge kinderen is gestegen. Uit de cijfers in de brief blijkt verder dat het aantal kinderen dat in 2012 gebruik maakt van kinderopvang met 4% is gedaald. Het aantal instellingen in 2012 is toegenomen in de dagopvang en redelijk constant gebleven in de bso. Het aantal gastouders is gedaald. De gemiddelde uurprijs is vorig jaar gestegen in de dagopvang en buitenschoolse opvang.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 5-3-2013Kinderopvang beter linken aan vraag ouders
Ouders moeten de kans krijgen om voor kinderopvang contracten met minder weken en minder uren af te sluiten. Het aantal weken moet van 52 naar 48 en het aantal uren per dag moet ook omlaag kunnen. Daarvoor pleit minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een betere aansluiting van het aantal uren dat ouders betalen op de uren die ze daadwerkelijk afnemen. Nu loopt dat nogal eens uiteen.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 25-2-2013Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken
Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 7-2-2013Regionale kinderopvangbijeenkomsten
In 2013 organiseert Kindermediair regionale kinderopvangbijeenkomsten. Per regio vindt er drie keer per jaar een kinderopvangforum plaats. De eerste wordt gehouden op 26 februari in regio Noord.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 18-1-2013Verkeerde brieven kinderopvangtoeslag
Tienduizenden Nederlands hebben vlak voor de jaarwisseling een verkeerde brief van de Belastingdienst ontvangen over de kinderopvangtoeslag. Het gaat om wijzigingen voor ouders die een rëintegratietraject, inburgeringscursus of studie volgen.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 3-1-2013Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013
In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 22-10-2012Achterstand bij Belastingdienst
De Belastingdienst heeft zo veel bezwaarschriften ontvangen van ouders over het terugbetalen van de kinderopvangtoeslag 2010, dat er sprake is van een grote achterstand.

[lees verder...]
Bron: Kinderopvang Totaal
Datum: 18-10-2012Wachtlijsten kinderopvang verdampt
In 2 jaar tijd zijn de in 2010 nog enorme wachtlijsten vrijwel helemaal weggewerkt. Zo stonden er voor kinderdagverblijven in dat jaar 30.800 kinderen op de wachtlijst; op 1 juni 2012 was dat 1600. Bij de buitenschoolse opvang eenzelfde beeld: van 19.800 naar 2300.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 11-10-2012Nieuwe uurtarieven 2013
Eerder dan anderen jaren heeft het ministerie van Sociale Zaken de maximum uurtarieven bekend gemaakt voor 2013. Dit is het maximale bedrag waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert. Uurtarieven liggen in werkelijkheid vaak hoger. De tarieven worden voorlopig geíndexeerd met 1,55 procent.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 23-8-2012Informatiebijeenkomst Kinderopvang 2013
Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang. Ook voor 2013 zijn er diverse wijzigingen aangekondigd. Zoals u van Kindermediair gewend bent, informeren we u graag over de ontwikkelingen rondom de kinderopvang en de consequenties die deze hebben voor uw gemeente. Ook dit jaar organiseert Kindermediair voor gemeenten een informatiebijeenkomst rondom het onderwerp “Kinderopvang 2013”. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 1 november 2012 en is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerende medewerkers van de Wet Kinderopvang. De bijeenkomst zal worden gehouden in Apeldoorn.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 16-8-2012Bereikbaarheid
Kindermediair is op Goede Vrijdag 6 april en Koninginnedag 30 april gesloten.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 29-3-2012Informatiebijeenkomst succesvol
Tijdens de informatiebijeenkomst van 15 november jl. zijn veel gemeenten bijgepraat over de ontwikkelingen op korte en langere termijn. Wilt u weten wat is besproken en wat de gevolgen zijn voor uw gemeente ? Aarzel niet contact met ons op te nemen via 0900-2004004.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 29-11-2011Kindermediair organiseert Informatiebijeenkomst Wet Kinderopvang 2012
Op 15 november a.s. organiseert Kindermediair voor gemeenten de Informatiebijeenkomst Wet Kinderopvang 2012

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 17-10-2011Kamp komt met maatregelen om fraude kinderopvang te voorkomen
Aanvragen voor kinderopvangtoeslag kunnen in de toekomst heel beperkt met terugwerkende kracht worden gedaan. Minister Kamp gaat daarnaast alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders wettelijk verplichten een inspectierapport van de GGD over de opvangvoorziening op de eigen website te plaatsen.

[lees verder...]
Bron: Nieuwsbrief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 29-9-2011Miljoenennota: werkgevers gaan meer betalen
Uit de voortijdig uitgelekte Miljoenennota blijkt dat werkgevers meer gaan meebetalen aan de kosten van kinderopvang. De werkgeversopslag stijgt van 0,34 procent in 2011 naar 0,5 procent in 2015. Dit is nog niet genoeg om tot een derde van de uitgaven voor kinderopvang te komen, zoals het uitgangspunt van het kabinet ooit was.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 22-9-2011Compensatie kinderopvang voor ouders die weer gaan werken
Alleenstaande ouders die weer gaan werken kunnen compensatie voor kinderopvang krijgen uit het gemeentefonds. Door alle bezuinigingen op de kindregelingen krijgen alleenstaande ouders die re-integreren, minder inkomen dan wanneer ze in de bijstand blijven. Een weeffout in het stelsel, vindt Minister Kamp.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 22-9-2011Situatie in Brabant en Limburg zorgelijk
Over de eerste helft van 2011 is er een behoorlijke toename van kinderopvangaanbieders in financiële problemen. Het Waarborgfonds zegt in de Volkskrant dat de situatie vooral zorgelijk is in Brabant en Limburg waar sluiting van kinderopvanglocaties dreigt. Ook Noord-Oost Nederland en Gelderland zitten in de gevarenzone.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 15-8-2011Kinderopvangtoeslag voortaan gebaseerd op gewerkte uren
Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Er wordt dan gekeken naar het aantal uren van de ouder die het minste werkt. Minister Henk Kamp en staatssecretaris Frans Weekers hopen hiermee de fraude met kinderopvangtoeslag te voorkomen.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 23-5-2011Geen verplicht uurtarief voor kinderopvang
Kinderopvangbedrijven worden niet gedwongen ouders per uur te laten betalen. Dat heeft minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Hij wil het aan de bedrijven zelf overlaten hoe zij met ouders afrekenen.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 18-5-2011Nieuwe regels gastouderopvang uitgesteld tot 2011
Het Ministerie van OC&W heeft op 16 augustus 2010 een aantal belangrijke regels, die in 2010 de gastouderopvang zouden veranderen, uitgesteld en versoepeld.

[lees verder...]
Bron: www.rijksoverheid.nl
Datum: 18-8-2010Landelijke Register
Vanaf heden is het Landelijk Register kinderopvang (LRKO) beschikbaar via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

[lees verder...]
Bron: Kinderopvangtotaal
Datum: 23-7-2010Rouvoet wil éénlocatieregeling gastouders afschaffen
De meeste fracties steunen het standpunt van demissionair minister André Rouvoet om de zogenoemde éénlocatieregeling voor gastouders af te schaffen. Deze regeling houdt in dat gastouders niet op meerdere plaatsen kinderopvang mogen verzorgen. De regel werd ingesteld om fraude te voorkomen en de inspectie voor de GGD gemakkelijker te maken.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 8-7-2010Nieuwe uurtarieven 2011
Dagopvang was € 6,25 in 2010, wordt € 6,36 in 2011 Buitenschoolse opvang was € 5,82 in 2010, wordt € 5,93 in 2011 Gastouderopvang was € 5,- in 2010, wordt € 5,09 in 2011

[lees verder...]
Bron: Kinderopvangtotaal
Datum: 17-6-2010Capaciteit kinderopvang toegenomen
De capaciteit van de kinderopvang is tussen 2008 en 2009 gestegen met ongeveer 50.000 zogeheten kindplaatsen.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 15-4-201025.000 ouders zeggen gastouderopvang op
Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat 75.000 vraagouders een tegemoetkoming voor de gastouderopvang hebben aangevraagd. 25.000 vraagouders die eerder wel gebruik maakten van gastouderopvang zijn overgestapt naar de reguliere kinderopvang of kiezen nu voor informele opvang door familie/vrienden.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 15-4-2010Kinderopvang groeit onverminderd door
Ondanks alle wijzigingen en voorstellen voor veranderingen van het kinderopvangstelsel groeit de sector onverminderd door. Regioplan telde in opdracht van Netwerkbureau Kinderopvang 2650 kinderopvangorganisaties die in december 2009 actief waren. Dat betekent een stijging van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 9-4-2010Eerste Kamer wil koppeling uren kinderopvang
De Eerste Kamer heeft voor een motie gestemd waarin gepleit wordt voor een koppeling van het aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op toeslag voor kinderopvang. Dat betekent dat ouders dus alleen de uren kinderopvang vergoed krijgen voor de uren waarin zij werken. Hiermee wil de Eerste Kamer bereiken dat oneigenlijk gebruik van de kinderopvang wordt tegengegaan.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 9-7-2009Buitenschoolse opvang niet betaalbaar voor lagere inkomens
De verlaging van het fiscaal maximum voor de BSO betekent dat ouders vanaf 2010 flink meer moeten gaan betalen. De maatregel treft vooral ouders uit de lagere inkomensgroepen. MOgroep Kinderopvang dringt er bij de Tweede Kamer op aan om af te zien van deze bezuiniging en stelt voor om de toeslag voor het tweede kind te verhogen.

[lees verder...]
Bron: www.zorgwelzijn.nl
Datum: 29-6-2009Indexering uurtarief
De Ministerraad heeft ingestemd om de kinderopvangtoeslag voor 2010 te indexeren op een uurtarief van maximaal € 6,25 per kind voor kinderdagverblijven en € 5,82 per kind voor de buitenschoolse opvang.

[lees verder...]
Bron: kinderopvang totaal
Datum: 11-6-2009Taskforce Onderwijs/Kinderopvang opgericht
Op initiatief van de MOgroep Kinderopvang is de Taskforce Onderwijs/Kinderopvang van start gegaan. Nog voor de zomer presenteert de Taskforce een eindrapport met een visie op duurzame kinderopvang waarmee de samenwerking tussen kinderopvang en primair en voortgezet onderwijs wordt versneld en versterkt. In de Taskforce zitten de belangrijkste partijen in de kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties. De Taskforce bestaat uit: - Ina Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang (voorzitter Taskforce); - Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland; - Agnes Jongerius, voorzitter FNV; - Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad; - Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad; - René Paas, voorzitter CNV; - Willem Vermeend, voorzitter de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang; - Gijs van Rozendaal, voorzitter Het Kinderopvangfonds en Initiatiefgroep ‘Andere Tijden Kinderopvang/Onderwijs. In het eindrapport wordt de toekomstvisie op duurzame kinderopvang in samenwerking met het primair- en voortgezet onderwijs geformuleerd. Hierbij hoort een realistisch investeringsplan voor de komende vijf jaar, een financieel kader en bestuurlijke modellen om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs vorm te geven.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 20-3-200928 mei 2009 forum en tennisclinic
Op 28 mei a.s. organiseert Kindermediair ter gelegenheid van haar 5 jarig bestaan een forum en tennisclinic voor gemeenten (sociale zaken) en UWV. U ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, zou u ook graag u willen aanmelden of wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar info@kindermediair.com

[lees verder...]
Bron: www.kindermediair.com
Datum: 3-3-2009Gastouderbureaus hebben toch bestaansrecht
Gastouderbureaus mogen toch blijven bestaan, al wordt de controle op de bureaus wel flink aangescherpt. Dat staat in de het voorstel van staatssecretaris Dijksma. Controle van de GGD Gastouders en opvangouders moeten zich verplicht gaan registreren. De Belastingdienst gaat het betalingsverkeer tussen gastouders en hun klanten controleren en er komt een maximum aan kosten die de bureaus aan klanten mogen berekenen. Voordat een bureau aan de slag gaat, komt de GGD bovendien een controle uitvoeren.Een tijdje geleden wilde staatssecretaris Dijksma nog af van de gastouderbureaus omdat er veel malafide bureaus tussen zouden zitten. Maar hier komt de staatssecretaris dus alsnog op terug. Twee vormen van gastouderopvang De nieuwe Wet Kinderopvang maakt, zoals aangekondigd bij de Voorjaarsnota, twee vormen van gastouderopvang mogelijk; minicrèches (professionele kleinschalige opvang) en thuisopvang ("informele" opvang). Voor de beide vormen van gastouderopvang geldt een nieuw maximumuurtarief; 4 euro voor de thuiscrèches en 2,50 euro voor de thuisopvang. Voor de thuisopvang wordt tevens het aantal uren kinderopvangtoeslag waar ouders recht op hebben gemaximaliseerd op 12 uur per week. De nieuwe Wet kinderopvang treedt naar verwachting per 1 januari 2010 in werking. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 8-1-2009Alternatief voor bezuinigingen van MOgroep
De MOgroep Kinderopvang presenteert een alternatief voor de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet. In dit plan is een lange termijnvisie opgenomen om de toegankelijkheid en kwaliteit van de kinderopvang te behouden en professioneel uit te bouwen. Voor de korte termijn wordt een alternatief dekkingsvoorstel gedaan om de bezuinigingsplannen van het kabinet om te buigen zonder afbreuk te doen aan de groei van de kinderopvang. De MOgroep stelt het kabinet voor om een Taskforce Kinderopvang - Onderwijs in te stellen die een programma voor de komende vijf jaar uitwerkt en een visie ontwikkelt voor eigentijdse dagarrangementen voor kinderen van 0 - 13 jaar.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 11-9-2008Kabinet wil kinderopvangsysteem herzien
Staatssecretaris Dijksma wil het systeem van kinderopvang ingrijpend herzien. Uitgangspunt van het nieuwe systeem wordt het advies van de Commissie Bakker waardoor het voor ouders financieel aantrekkelijk blijft om te blijven werken en gebruik te maken van de kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 28-8-2008Kindermediair sponsort de verkiezing Consulent van het Jaar
Maandblad Re-integratie, Blik op Werk en Boaborea organiseren de verkiezing van de Consulent van het jaar. De verkiezing wordt gehouden op 16 oktober 2008. De centrale rol die de consulent speelt in het primaire proces van uitkering, verzuim, uitval of ziekte terug naar werk wordt in de spotlights gezet.

[lees verder...]
Bron:
Datum: 14-7-2008Bereken nu uw verwachte opvangkosten 2009
Met deze kostencalculator kunt u berekenen hoeveel u per saldo in 2009 voor uw kinderopvang moet betalen bij de nieuwe maatregelen van dit kabinet.

[lees verder...]
Bron: www.minocw.nl
Datum: 3-7-2008Kinderopvang wordt duurder
Alle ouders gaan meer betalen voor kinderopvang, maar het zijn vooral de sterke schouders die de zwaarste lasten moeten dragen.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 24-6-2008Kinderopvang wordt veel duurder
Ouders gaan gemiddeld 1400 euro per jaar meer betalen aan kinderopvang als de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, doorgaan.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 28-4-2008Geen geld meer voor oppas-oma's
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs wil bezuinigen op de kinderopvang door opa's en -oma's. Dat melden bronnen rond het kabinet. De bezuiniging is nodig om de uit de hand gelopen kosten van de kinderopvangtoeslag te beteugelen.

[lees verder...]
Bron: de Stentor
Datum: 17-4-2008Kabinet onderzoekt eerst tegenvaller kinderopvang
DEN HAAG - Het kabinet doet eerst onderzoek naar de achtergronden van de explosief gestegen vraag naar kinderopvang, voordat het kan besluiten welke maatregelen nodig zijn.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 20-3-2008Wachtlijsten kinderopvang blijven groeien
Wachtlijsten voor een plaats in de dagopvang of buitenschoolse opvang groeien nog steeds, ondanks de ruim twintigduizend plaatsen die er tussen augustus en december bij zijn gekomen. Staatssecretaris Dijksma maakte deze cijfers woensdag bekend.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 13-3-2008Boetes voor laatkomers
Directies van kindeopvangorganisaties zijn steeds vaker gedwongen om boeteregelingen in te voeren voor ouders die hun kinderen te laat van de kinderopvang halen.

[lees verder...]
Bron: Management Kinderopvang
Datum: 2-2-2008Nieuwe Maximale uurtarieven 2008 bekend
Het maximum uurtarief voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang is gepubliceerd in de Staatscourant. Zowel voor de dagopvang en gastouderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar als voor de bso en gastouderopvang van 4 tot 12 jaar is het tarief vastgesteld op 6,10 euro per uur. Werkende ouders kunnen voor deze uurprijs een toeslag krijgen voor kinderopvang. Het is voor het eerst dat de uurtarieven voor alle soorten van officiële kinderopvang gelijk zijn. Eerder waren de maximum uurtarieven voor dagopvang lager dan die voor de buitenschoolse opvang.

[lees verder...]
Bron: Staatscourant
Datum: 13-9-2007Geen BSO voor 10.000 kinderen
Ouders van circa tienduizen kinderen zullen na de vakantie hun eigen naschoolse opvang moeten regelen. Voor hen is er nog geen plek op school of bij een kinderopvanginstelling. Scholen zijn met ingang van 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen van 7.30 tot 18.30 uur als ouders daar om vragen. Maar de meeste scholen kunnen nog niet aan die eis voldoen. 10.000 kinderen blijven op een wachtlijst staan, waaronder 2.500 leerlingen in de gemeente Amsterdam. Van alle scholen heeft 90 een contract afgesloten met een externe kinderopvanginstelling. Ruimtegebrek zorgt ervoor dat scholen niet aan hun opvangplicht kunnen voldoen, aldus Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK). De branche verwacht tientallen rechtszaken van ouders die hun recht opeisen.

[lees verder...]
Bron: Gemeente.nu
Datum: 1-8-2007Dijksma: welke gemeente blijft achter?
Een op de tien kinderdagverblijven krijgt niet de verplichte jaarlijkse inspectie. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer geschreven. Dijksma gaat de Inspectie Werk en Inkomen vragen welke gemeenten achterblijven.

[lees verder...]
Bron: Gemeente.nu
Datum: 17-7-2007Peuterspeelzaalwerk onder wet Kinderopvang
Het peuterspeelzaalwerk zal binnenkort onder de wet Kinderopvang vallen zodat ouders ook voor de peuterspeelzaal een opvangtoeslag terug kunnen krijgen van de Belastingdienst. Dat zei staatssecretaris Dijksma tijdens een bijeenkomst in Eindhoven. Zij legde uit wat werd bedoeld met ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk / kinderopvang' in het regeerakkoord betekent.

[lees verder...]
Bron: LPP
Datum: 24-5-2007Buitenschoolse opvang: wachtlijsten
Naar verwachting zal de vraag naar buitenschoolse opvang vanaf 1 augustus 2007 verder toenemen. Vanaf die datum zijn de scholen namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting met buitenschoolse opvang. Deze toenemende vraag leidt vooral in de grote steden tot wachtlijsten. Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer op 24 april geïnformeerd over deze wachtlijsten. Ook heeft zij uiteengezet welke ondersteunende acties zij vanuit haar verantwoordelijkheid als staatssecretaris voor onderwijs en opvang wil ondernemen.

[lees verder...]
Bron: Ministerie van OCW
Datum: 21-5-2007Extra geld voor gezin met kind
Den Haag - Elk gezin met kinderen krijgt volgend jaar een kindgebonden budget waarvan de hoogte samenhangt met het inkomen. De grootte van het gezin doet er nog niet toe. Pas in 2009 wordt dit budget per kind uitgekeerd. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Het is nog niet bekend hoeveel geld gezinnen met kinderen precies krijgen. Achterliggende gedachte is dat ouders zelf de keuze moeten kunnen maken of ze de overheidssubsidie besteden aan kinderopvang of als inkomenscompensatie gebruiken als een van beiden afziet van een inkomen of minder gaat werken. Het vorige kabinet had al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin staat dat er volgend jaar een inkomensafhankelijke kindertoeslag komt. Deze vervangt de kinderkorting die via de belasting wordt gegeven, omdat veel ouders zo weinig verdienen dat ze niet voor deze belastingaftrek in aanmerking komen.

[lees verder...]
Bron: ANP
Datum: 27-4-2007Campagne toont voordeel kinderopvang
Een voorlichtingscampagne via een website, radiospotjes en brochures moet ouders duidelijk maken dat kinderopvang goed is voor hun kroost. De campagne is een initiatief van de brancheorganisaties in de kinderopvang. De branche wil ouders er op wijzen dat in het kinderdagverblijf, bij de gastouder of op de buitenschoolse opvang kinderen veel sociale vaardigheden op doen.

[lees verder...]
Bron: De Stentor
Datum: 3-4-2007Fiscus traag met uitbetalen geld kinderopvang
De belastingdienst is zo traag met het uitbetalen van de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang dat veel ouders de rekening van het kinderdagverblijf niet meer kunnen betalen.

[lees verder...]
Bron: De Stentor
Datum: 28-3-2007Kinderopvang en emancipatie naar OCW
Met het aantreden van het kabinet Balkenende IV zijn de beleidsterreinen kinderopvang en emancipatie overgegaan van het ministerie van SZW naar het ministerie van OCW. Informatie over emancipatie vindt u voortaan op de website van het ministerie van OCW. Binnenkort kunt u hier ook informatie vinden over kinderopvang. Tot die tijd blijft het dossier Kinderopvang beschikbaar op www.minszw.nl.

[lees verder...]
Bron: nieuwsbrief SZW
Datum: 27-2-2007Het nieuwe kabinet trekt de komende vier jaar 700 miljoen euro uit voor kinderopvang.
Het nieuwe kabinet trekt de komende vier jaar 700 miljoen euro uit voor kinderopvang, zo blijkt uit het regeerakkoord. De investering is bedoeld om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren en om ouders meer te compenseren in de opvangkosten.

[lees verder...]
Bron: www.kinderopvangtotaal.nl
Datum: 15-2-2007Demissionair minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken stelt een klachtenkamer voor de kinderopvang in.
Demissionair minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken stelt een klachtenkamer voor de kinderopvang in. De minister komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

[lees verder...]
Bron: Gemeente.nu
Datum: 2-2-2007Kindermediair biedt 'gastouderservice'
Regelmatig komen er vragen binnen bij Kindermediair van ouders die overwegen gastouder te worden. Het is vaak niet duidelijk of en wanneer het werken als gastouder financieel aantrekkelijk is. Kindermediair heeft hiervoor de gastouderservice ontwikkeld.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 19-12-2006Maak kennis met Kindermediair tijdens de VNG Gemeentebeurs
Op 6 en 7 december 2006 kunnen beleidsmakers en beleidsbepalers uit gemeenten veel en hoogwaardige informatie verzamelen over een brede range aan producten en diensten waar zij in de dagelijkse praktijk mee werken of mee te maken gaan krijgen tijdens de VNG Gemeentebeurs.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 7-11-2006Crèches langer open en duurder Tarieven stijgen tot tien procent
Kinderopvang wordt per 1 januari 2007 fors duurder. Ouders zijn voor dagopvang in een crèche straks bruto tussen vijf en tien procent méér kwijt. Dat blijkt uit een rondgang door de sector. Veel crèches presenteren een hogere rekening als gevolg van ruimere openstellingtijden.

[lees verder...]
Bron: De Stentor
Datum: 1-11-2006Vervolgonderzoek kwaliteit kinderopvang
Minister De Geus wil vervolgonderzoek naar toezicht door gemeenten op kwaliteit kinderopvang.Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat onderzoeken of het toezicht door gemeenten op de kwaliteit van kinderopvangcentra en het handhaven van regels in 2006 is verbeterd. Aanleiding is een rapport van de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) waaruit blijkt dat gemeenten in 2005 nog onvoldoende hebben gedaan om hun taken op het gebied van toezicht op de kinderopvang vorm te geven. “Gelet op de rapportage van IWI mag er niet zonder meer van uit worden gegaan dat dit in 2006 wel het geval is”, schrijft de minister in een brief naar de Tweede Kamer

[lees verder...]
Bron: www.szw.nl
Datum: 30-10-2006Kinderopvang voor tachtig procent gezinnen goedkoper
Voor velen wordt de kinderopvang goedkoper. Zo dalen de kosten voor gezinnen van anderhalf keer modaal met twee kinderen die drie dagen naar het kinderdagverblijf gaan met 700 euro per jaar. Wanneer deze gezinnen nu nog geen werkgeversbijdrage krijgen , gaan zij er door de verplichting van de werkgeversbijdrage in 2007 er nog eens 2200 euro extra per jaar op vooruit. Dit blijkt uit de kabinetsplannen voor 2007.

[lees verder...]
Bron: SZW Nieuwsbrief
Datum: 27-9-2006Tarief voor bijdrage kinderopvang
De verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang gaat werkgevers vanaf volgend jaar 0.28 procent van de loonsom kosten.

[lees verder...]
Bron: Kamerkrant
Datum: 14-9-2006Maximum uurprijzen 2007
De overheidsbijdrage aan de kosten van kinderopvang geldt tot een bepaald uurtarief. Is het tarief hoger, dan moeten ouders het verschil zelf bijbetalen. De maximum uurtarieven voor kinderopvang in 2007: - Bij dagopvang en gastouderopvang van kinderen van 0-4 jaar: 5,86 euro. - Bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang van kinderen van 4-12 jaar: 6,02 euro.

[lees verder...]
Bron: Nieuwsbrief SZW
Datum: 25-7-2006Goede kwaliteit van kinderdagverblijven
De kwaliteit van kinderdagverblijven in Nederland is goed. Gemiddeld voldoen de verblijven aan bijna 90% van de wettelijke kwaliteitseisen.

[lees verder...]
Bron: De Stentor
Datum: 20-6-2006Kindermediair aanwezig op Kansenbeurs in Emmen
Kindermediair was op 1 juni jl. aanwezig tijdens de kansenbeurs in Emmen. Circa 250 bezoekers bezochten de beurs.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 12-6-2006Kindermediair op 7 en 21 juni in Giethoorn
Kindermediair is op 7 juni van 12 tot 16 uur aanwezig bij de Noorderschool (de Wilgen 16) in Giethoorn om ouders te informeren over kinderopvang. Iedereen kan terecht met alle vragen op het gebied van kinderopvang. Op 21 juni staat de Bengelbus van 12 tot 16 uur bij de Zuiderschool.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 18-5-2006In twee stappen naar voor- en naschoolse opvang
Scholen zullen zich vanaf 1 januari 2007 gaan voorbereiden op de invoering van de voor- en naschoolse opvang. Dat betekent dat scholen de wensen van ouders moeten inventariseren. Ook zullen scholen gaan overleggen met kinderopvangorganisaties in de buurt of regio om afspraken te maken. Scholen die willen, kunnen ook nu al starten. Vanaf het schooljaar 2007-2008 is het verplicht voor alle scholen. De school verzorgt alleen voor- en naschoolse opvang als ouders daar om vragen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over dit onderwerp.

[lees verder...]
Bron: www.szw.nl
Datum: 28-4-2006Extra geld huisvesting brede school en sportaccommodaties
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om eenmalig te investeren in de brede school en in de wijs voor onderwijs, opvang en sport.

[lees verder...]
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum: 14-4-2006Opvang kinderen anders; slechts half jaar doorbetaald
Ouders die vanaf 2008 werkloos worden, krijgen nog een half jaar kinderopvang doorbetaald. Tot nu toe betaalt de overheid kinderopvang voor de rest van het kalenderjaar, of iemand nu in januari of in de december zonder baan komt te zitten.

[lees verder...]
Bron: de Stentor
Datum: 8-4-2006Ontvang nu GRATIS het tijdschrift 'Zwanger en Zo'
Indien u voor 1 april a.s. een lidmaatschap afsluit voor een jaar ontvangt u het tijdschrift 'Zwanger en Zo 'helemaal gratis.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 20-2-2006Kindermediair aanwezig op de Grote Deventer Kansen Beurs
Gemeente Deventer en Sallcon Werktalent organiseren op donderdag 9 februari a.s. de Grote Deventer Kansen Beurs. Kindermediair is één van de deelnemers.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 1-2-2006Kindermediair organiseert KRAAMMARKT 2006
Op 17 april 2005 (Tweede Paasdag) organiseert Kindermediair in hartje Drenthe (Beilen) de KRAAMMARKT 2006.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 20-1-2006Ouders in nood door crècherekening
Vele duizenden ouders zijn gedupeerd door het faillissement van bemiddelaar KidsConcern, dat voor de betaling van kinderdagverblijven zorgde.

[lees verder...]
Bron: RTL Nieuws
Datum: 4-12-2005Scholingsproject kinderopvang
Elf instellingen voor kinderopvang in het Noorden hebben gezamenlijk de mogelijkheid aangegrepen van een scholingsproject voor in totaal meer dan 1600 medewerkers.

[lees verder...]
Bron: KompasKrant
Datum: 31-10-2005Kabinet: scholen verplicht tot kinderopvang
DEN HAAG - Scholen moeten gaan zorgen voor kinderopvang als ouders daarom vragen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en De Geus (Sociale Zaken) om deze verplichting op te leggen. Dat zei Van der Hoeven na afloop van de ministerraad.

[lees verder...]
Bron: ANP
Datum: 7-10-2005Iets meer geld van werkgever voor kinderopvang
DEN HAAG - Het aantal werknemers dat geld van hun werkgever krijgt voor de kinderopvang, is licht gestegen. Het afgelopen jaar nam hun aantal met 1 procent toe tot bijna driekwart van al het personeel. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag gezegd.

[lees verder...]
Bron: ANP
Datum: 13-9-2005De Geus biedt crèche enig soelaas
Den Haag - Hij is nog geen negen maanden oud, en nu al is de nieuwe Wet Kinderopvang onderhevig aan reparatie. Minister De Geus van Sociale Zaken trekt 200 miljoen euro uit om gevolgen van de wet te herstellen. En het is nodig: tientallen crèches sluiten hun deuren, omdat de opvang voor veel ouders te duur is geworden.

[lees verder...]
Bron: de Volkskrant
Datum: 25-8-2005Honderd miljoen extra voor kinderopvang
DEN HAAG - Het kabinet wil vanaf volgend jaar jaarlijks 100 miljoen extra uittrekken voor kinderopvang. Het wil daarmee vooral de middeninkomens tegemoet komen. Volgens bronnen in politiek Den Haag zijn de meest betrokken bewindslieden het donderdagochtend over deze maatregelen eens geworden.

[lees verder...]
Bron: ANP
Datum: 18-8-2005Enquête Wet Kinderopvang: 2/3 ontevreden, doel niet bereikt
Ouders en verzorgers zijn massaal ontevreden over de nieuwe wet op de Kinderopvang die op 1 januari 2005 is ingevoerd. Dit blijkt uit een enquête die de SP heeft gehouden onder meer dan 200 betrokkenen. Terwijl het doel van de wet was om de toegankelijkheid vergoten, wordt het tegengestelde bereikt.

[lees verder...]
Bron: www.sp.nl
Datum: 2-7-2005FNV start met politici actieweek kinderopvang
FNV start met politici actieweek kinderopvang De FNV actieweek kinderopvang start op maandag 13 juni om 8.00 uur bij verschillende kinderdagverblijven in het land. FNV-voorzitter Agnes Jongerius en PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos openen de actieweek bij kinderdagverblijf ‘De Klapmuts’ in Amsterdam Zuidoost. Ze delen strandballen, flyers en een vragenlijst uit aan ouders en personeel.

[lees verder...]
Bron: website fnv
Datum: 10-6-2005Nieuwe wet kinderopvang blijkt vooral gunstig voor werkgever.
AMSTERDAM - Het blijkt vooral de werkgever die financieel profiteert van de nieuwe wet kinderopvang, zo blijkt uit de cijfers van De Breed & Partners Beloningsonderzoek.

[lees verder...]
Bron: www.nu.nl
Datum: 26-5-2005'Nieuwe Wet Kinderopvang werkt niet'
AMSTERDAM - De nieuwe Wet Kinderopvang werkt niet en pakt slecht uit voor veel ouders. De vakcentrale FNV krijgt sinds de invoering van de wet op 1 januari veel klachten. Het merendeel hiervan heeft betrekking op de hogere kosten voor de opvang. Dat schrijft Algemeen Dagblad dinsdag.

[lees verder...]
Bron: Algemeen Dagblad
Datum: 8-3-2005The Nanny opent kinderdagverblijf in Meppeler Wijk
Er begeeft zich een nieuwe grote speler op de kinderopvangmarkt in Meppel. De keten The Nanny is van plan een nieuw centrum voor kinderopvang te bouwen in of bij de wijk Oosterboer. Dat moet in de loop van 2006 openen.

[lees verder...]
Bron: Dagblad van het Noorden
Datum: 22-2-2005De Wet kinderopvang is op 1 januari 2005 in werking getreden.
Ouders die arbeid en zorg combineren of in een bijzondere situatie verkeren, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang van het Rijk.

[lees verder...]
Bron: www.wbk.nl
Datum: 1-1-2005Ouders met handen in hun haar.
Het Meldpunt Kinderopvang, een initiatief van FNV, Groenlinks en PvdA, heeft meer dan honderd reacties opgeleverd. Ouders zijn ongerust over de nieuwe Wet Kinderopvang die op 1 januari ingaat.

[lees verder...]
Bron: Bondgenoten Magazine
Datum: 27-12-2004Kindermediair nu ook via 0900-2004004 bereikbaar !
Kindermediair is vrijdag 22 oktober vanaf 9.00 uur telefonisch bereikbaar via 0900-2004004. Eén van onze medewerkers zal u graag te woord staan om al uw vragen omtrent kinderopvang te beantwoorden.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 20-10-2004Paniek na hoge rekening voor kinderopvang
De nieuwe financieringsregels voor kinderopvang veroorzaken paniek onder ouders. Ze vrezen dat ze vanaf 1 januari honderden euro's per maand duurder uit zijn. Velen overwegen hun kinderen van de crèche en naschoolse opvang te halen. Werkgevers en crèches kunnen hen nog niet de gegevens verstrekken die nodig zijn om de kosten precies te berekenen.

[lees verder...]
Bron: Dagblad van het Noorden
Datum: 25-9-2004Brochures over Wet Kinderopvang te bestellen bij Kindermediair
In het kader van de Wet Kinderopvang, die per 1 januari 2005 van kracht wordt, heeft de overheid brochures samengesteld voor ouders en werkgevers.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 22-9-2004Kinderdagverblijf richt ziekenboeg in
Borger - Een kinderdagverblijf in de Drentse gemeente Borger-Odoorn gaat een aparte ziekenboeg voor zieke kinderen inrichten. Daarmee is het kinderopvangcentrum de eerste crèche in Nederland die ruimte maakt voor jonge patiëntjes. Tot op heden weren kinderopvangcentra zieke kinderen meestal. Directeur A. Zwartepoorte van het desbetreffende Kindercentrum Jippie wil in 2005 beginnen met de ziekenboeg. De crèche bekijkt nog in overleg met artsen welke kinderen in de ziekenboeg terecht kunnen.

[lees verder...]
Bron: Spits
Datum: 6-9-2004Vacature bij Kindermediair
Ter uitbreiding van ons team zoekt Kindermediair een consulente. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in Deventer en bestaan uit het informeren van ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. De functie is voor circa 20 uren per week (flexibel).

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 31-7-2004Onderzoek prijzen kinderopvang
Het ministerie van SZW heeft in 2004 opnieuw onderzoek gedaan naar de prijzen in de kinderopvang. Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van de prijzen in 2004 voor hele dagopvang onder € 5,64 liggen.

[lees verder...]
Bron: www.wbk.nl
Datum: 17-7-2004Wetvoorstel Wet kinderopvang aangenomen.
Op 18 mei 2004 is het wetvoorstel Wet Kinderopvang aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, VVD, LPF, en Christen Unie hebben voor het wetvoorstel gestemd.

[lees verder...]
Bron: www.wbk.nl
Datum: 19-6-2004Zomeractie voor kinderopvangcentra!
Kindermediair biedt haar relaties de mogelijkheid gebruik te maken van de zomeractie. De zomeractie loopt tot 21 juni a.s. en geeft kinderopvangcentra de mogelijkheid, met aantrekkelijke korting, direct de doelgroep ouders te bereiken. Bestaande relaties ontvangen deze week schriftelijk bericht. Indien u ook meer wilt weten over de zomeractie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen per email (info@kindermediair.com)

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 22-5-2004Toch extra geld voor kinderopvang.
Den Haag - Ouders met een inkomen tot anderhalf keer modaal (45.000 euro) krijgen toch compensatie voor de kosten van kinderopvang als hun werkgever weigert bij te dragen.

[lees verder...]
Bron: Deventer Dagblad
Datum: 5-5-2004Kinderopvang 'niet meer te betalen'
Voor veel ouders die gebruik maken van creches en naschoolse opvang dreigt de kinderopvang onbetaalbaar te worden. Minister De Geus van sociale zaken wil ouders van wie de werkgever niet aan de opvang meebetaalt, niet langer financieel compenseren.

[lees verder...]
Bron: Deventer Dagblad
Datum: 6-4-2004Ouders betalen percentage kinderopvang....
Ouders gaan vanaf 1 januari 2004 een percentage betalen van de kosten van kinderopvang in plaats van een vast bedrag zoals nu. De hoogte van dat percentage is inkomensafhankelijk, net zoals nu het geval is met de hoogte van het vaste bedrag. Bij opvang van meer kinderen uit één huishouden wordt voor het tweede en volgende kind een lagere ouderbijdrage in rekening gebracht dan voor het eerste kind. Het betreft adviezen aan gemeenten en kinderopvangorganisaties en geen verplichting.

[lees verder...]
Bron: Persbericht ministerie van SZW
Datum: 10-2-2004Crèches kunnen niet plannen........
Een van de oorzaken is dat kinderdagverblijven veel te optimistisch waren over hun bezettingsgraad: Bij ons stijgen de tarieven met 4,5 procent, zegt Hans Zuiver van de stichting Combiwel.

[lees verder...]
Bron: Intermediair
Datum: 15-12-2003Kindermediair start bemiddeling in kinderopvang.
HOOGEVEEN/DEVENTER – Persoonlijk, respect en betrouwbaar. Dat zijn de kernwoorden van Kindermediair. In januari start Kindermediair met vestigingen in Hoogeveen en Deventer. Kindermediair houdt zich bezig met de bemiddeling van vraag en aanbod op het gebied van kinderopvang.

[lees verder...]
Bron: Kindermediair
Datum: 8-12-2003Ouders zonder regeling betalen kinderopvang zelf.
Ouders die voor de kinderopvang geen financiële steun krijgen van hun werkgevers, moeten in de toekomst zelf meer gaan betalen. Minister De Geus van Sociale Zaken zal gedupeerden van onwillige werkgevers niet compenseren. In eerste instantie was hij dat wel van plan.

[lees verder...]
Bron: De Volkskrant
Datum: 29-10-2003Kinderopvang in 2004 fors duurder
Utrecht – Kinderopvang wordt komend jaar 3,5 tot 8,5 procent duurder. Dat heeft de brancheorganisatie Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO-Groep) in Utrecht gisteren gemeld. Ouderorganisatie Boink is laaiend over de prijsstijging en noemt die ‘onzin en flauwekul’.

[lees verder...]
Bron: Nederlands Dagblad
Datum: 2-10-2003Kinderopvang wordt fiscaal aantrekkelijker
Het kabinet wil kinderopvang stimuleren. Ouders krijgen vanaf 2005 in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang een bijdrage in de kosten van een kinderopvang naar keuze. Het staat hen vrij hun kroost naar een kinderdagverblijf te sturen dan wel zelf oppas in te huren. De regering trekt voor kinderopvang vanaf 2005 jaarlijks € 100 miljoen extra uit.

[lees verder...]
Bron: Rendement
Datum: 15-9-2003Extra geld voor kinderopvang
DEN HAAG – Het kabinet trekt volgend jaar 50 miljoen euro extra uit om werkgevers die meebetalen aan de kinderopvang van hun personeel fiscaal tegemoet te komen.

[lees verder...]
Bron: De Stem, editie Breda
Datum: 10-9-2003